14.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 08:16

“Thiếp trong cánh cửa
Chàng ngoài chân mây...”
Tháng ngày lần lữa,
Chàng đi đó đây...

Chàng dầm sương nắng,
Lo kế sinh nhai.
Thiếp buồn xa vắng,
Thương nhớ canh chầy!

Rồi Xuân tươi sáng,
Én dập dìu bay.
Thiếp mừng lai láng,
Tình Xuân ngập đầy...

Nụ cười xuân nở,
Lòng thiếp đắm say.
Đón chàng rực rỡ,
Ái ân sum vầy!

Tình yêu muôn thuở,
Còn ghi những ngày.
“Thiếp trong cánh cửa,
Chàng ngoài chân mây”


Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962