Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 08:02

Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng?
Lá ngập tơi bời đến ải quan!
Cây cỏ ngậm ngùi sầu thế hệ,
Nước non vương vấn hận thời gian.
Vườn thơ vắng bướm, hương tàn tạ,
Cánh nhạn tung mây, gió phũ phàng!
Ôi mảnh hồn Trăng từ vạn kỷ,
Gieo chi đất bụi một màu tang?


1960

Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962