(Nhận xét của một em bé)

Mới xem thì quen, nhưng càng nhìn, càng thấy khác
bố hàng ngày có bao giờ đeo cà vạt
mẹ đi đứng nói cười như mượn của ai
chỉ con mèo là vẫn rất mèo thôi


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991