Ta còn phải thắt lưng buộc bụng khá lâu dài
nhưng rất nên khuyến khích một loại người mặc sức vung tay quá trán
họ rất nghèo tiền bạc
nhưng chất chứa khá nhiều
kho của cải... hư vô!


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993