Rực rỡ nhất: lúc bùng lên rồi tắt
Và pháo hoa gửi lại câu này:
"Cuộc đời có được thăng hoa
Ấy là khoảnh khắc ngộ ra chính mình!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]