Rực rỡ nhất: lúc bùng lên rồi tắt
Và pháo hoa gửi lại câu này:
"Cuộc đời có được thăng hoa
Ấy là khoảnh khắc ngộ ra chính mình!"


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004