Phút thăng hoa nghệ thuật
cũng là phút sáng hào quang sai lầm của Thượng Đế
ánh lên những dại dột của con người
cái ác được đặt tên lần thứ nhất
đểu cáng ươn hèn bộc lộ hết tài năng
nghệ sĩ mở lòng mình đón nhận

Như nạn nhân tự nguyện
cho đỉa, vắt, anôphen
trích độc tố, vi trùng vào máu

99, 99 phần trăm thân mình tàn tạ
0, 01 phần trăm thăng vinh nghệ thuật
tạo nên vắcxin miễn dịch cho đời


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993