Ve sôi nóng cả mùa hè
để trưa nắng chảy bốn bề thuỷ ngân
không gian với gió hoà âm
để sân trường đứng trầm ngâm một mình

Cổng trường ngậm khoá lặng thinh
lá rơi nỗi nhớ vô tình thế thôi
mà bao kỷ niệm vàng phơi
gió tung xoáy, lại mưa rơi nhạt nhoà

Gởi đi nhiều cánh thư hoa
chưa mời được bạn gần xa tựu trường
phượng nhờ khóm cúc chọn hương
pha màu nắng dịu, rải đường thu sang

Trống trường căng suốt thời gian
nén đầy một bụng âm thanh đợi chờ


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991