Một Chí Phèo dữ tợn
rạch mặt mình, chém người
một thị Nở xấu xí
ma chê, quỷ cũng hờn
ngõ cụt và đường cùng
thôi, tay cầm... xẻng, cuốc!

Nhưng bất ngờ, chính họ
tự đào hố chôn mình
lại phát hiện kho tàng
cho thế nhân biết chỗ
khối vàng ròng nguyên mỹ
chất tạo nguồn lương tri


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993