Nắng nở hoan trong cây
rải nhuỵ vàng trên lá
dưa hấu vừa trao tay
miếng rực hồng mát lạ
phải tâm tình mùa hạ
líu ríu lòng tay em...

Bến Nhà Bè đầu năm
triều như thay nước mới
cột tàu mang gió lại
xáp gần ngực biển xa
sóng óc ách mạn phà
dừa Thủ Thiêm cập bến
đỡ bàn tay rám nắng
mằn mặn đất chua phèn
có lời nào nói được
khúc cạn, ròng quê em?

Những ngả đường rộng thênh
sớm nay như hẹn lại
câu chào hàng tin cậy
hay một lời gió đưa?

Em ở ngoại thành về
tóc bay mùi hương lạ
chắc mùa đang bận quả
hay ong chờ nhuỵ hoa?

Tay đỡ chùm vú sữa
đang chín lời mẹ ru
Hình như sau mặt lá
giấu điều gì ưu tư?

Muốn hôm sớm âu lo
xếp vào ngăn kỷ niệm
đón mùa xuân vượt cạn
đúng hẹn về cùng ta
nhưng mùa xuân hào phóng
có gõ cửa từng nhà?


Khánh Hội 1980

Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991