Chưa có đánh giá nào
42 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2018 09:42 bởi hongha83
Tập thơ Hoàng Sa (Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2018).

 

Phần một: Hoàng Sa

Phần hai: Khoảng lặng và khoảng cách

Phần ba: Cửa thoát hiểm cho ngôi nhà thời gian