Hỏi hoa nhé, mình thật mình chưa nhỉ
Hồng trả lời:
            Chích nhẹ một mũi gai


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004