Con vừa mới xỏ giày vào hiệp nhất
trận đấu đời ba đã cuối hiệp nhì
chiếc đồng hồ - còi trọng tài nghiêm khắc
phút rời sân không thể níu thêm giờ


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991