Có tác phẩm đứng trên tất thảy mọi thiên tài
đến mức kẻ nghèo hèn cũng có cơ tạo được
là hình hài hoàn mỹ một giai nhân

Nguyễn Du vẽ "toà thiên nhiên" tuyệt bút
nữ sĩ họ Hồ "ba góc méo" thêu văn
từ vị hoàng đế đến phó thường dân
đều muốn ngắm da ngà nguyên sinh nhất

Mới biết Thượng Đế cao tay thật
tạo ranh giới vô hình hai ngả song song
ngả xa hút hành trình tìm cái đẹp
ngả dẫn vô ngõ cụt đã giăng mùng...
Rẽ ngả nào
tuỳ độc giả đưa chân


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993