Cánh mỏng. Thờ ơ. Run rẩy cuối đông gầy
thoắt bóc vỏ mùa hè phây phây chín
thoắt hạt nhỏ vùi góc vườn quên lãng
thoắt mùa đầu bụ bẫm giữa lòng tay


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991