Gẫy lái, đứt neo, tàu thoát qua rốn bão
anh nguyên lành về lại căn phòng em
Bỗng gặp cơn bão nhà không triều, không sóng
chiến hạm đời anh lặng lẽ cắt neo. Chìm...


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991