Ưu điểm quý như thuốc bổ
Nhưng tôi lỡ uống quá liều
Giờ mang nhiều biến chứng khó chữa!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004