Những tia nắng thái cực quyền đồng ca trên da thịt
Gió dưỡng sinh căng đầy khoang ngực bình minh
Khoẻ thì quý, nhưng mình hơi e ngại
Thần chết vui bạn già quên mất việc điểm danh!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004