Trong giấc ngủ bóng đè, mình gặp mình kiếp trước
Hang động nhìn lên tầng cao nhà lầu
Mơ và tỉnh buồn vui lẫn lộn
Kiếp sau mình trên cao hay vực sâu?


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004