Xin làm vệ tinh cho hạt mưa lưu lạc
Dẫu biết mình sẽ bị lũ cuốn trôi!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004