Có phải chú chim gặp từ mùa xuân năm trước
Nửa cánh vẫy ban trưa, nửa cánh vút sang chiều
Chim vội thế, mình cũng đang rất gấp
Biết có còn gặp lại, gửi lời chào cho cả năm sau!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004