Bỗng dưng hồi ức khói nhang
Mẹ tôi đông chợ, hội làng đông son
Cha tôi nguyên đán tâm hồn
Tổ tiên đoàn tụ, cháu con xa nhà...


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004