Tôi khoe gặp nhiều may mắn, cha tôi lo
Tôi than gặp nhiều cái rủi, cha tôi cười
Nhưng các con tôi thì ngược lại!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004