Trí nhớ giúp cho tôi nguồn sống
Nhưng Đấng - lãng - quên cũng cứu rỗi rất nhiều


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004