Nụ hôn màu nhiệm, đừng nghĩ mặn hay chay!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004