Con vừa mới xỏ giày vào hiệp nhất
Trận đấu đời ba đã cuối hiệp nhì
Chiếc đồng hồ, còi trọng tài nghiêm khắc
Phút rời sân không thể níu thêm giờ


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004