Quả ớt đẹp tươi thế nhưng không cho vị ngọt
Có phải nó thương mình mà biết lo xa?


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004