Có sấm sét làm lòng ta tĩnh lặng
Và dịu êm làm lòng ta bão giông


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004