Riêng ngôi nhà suy tưởng, xin được lợp bằng trời xanh
Giông bão nắng mưa làm nên bền chắc!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004