Nhấp chút hoàng hôn mươi giọt đắng
Khuấy cho tan nợ chút tình vay
Xe vào số, lên ga - chiều níu lại
Những dấu môi rơi rụng gió gom đầy...


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004