Tad áo trắng buổi đầu em đến lớp
Tôi lỡ làm rơi giọt mực vào
Giận rồi thương. Hạnh phúc rồi đau khổ
Giọt mực phai lâu rồi, giờ lại tím dần lên!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004