Bờ vai gầy trĩu lạnh một bên ngâu
Buồn đã khẳm. Và nhọc nhằn quá tải
Anh còn gửi làm chi thêm nặng mãi
Những điều không nói ra


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004