Cuối tháng ngâu, bão rớt ở đâu về
Thả ngày xuống lại tung chiều lên khói
Lắm phiền muộn lỡ làng xao xác lối
Cửa cài rồi, chưa lặng gió nguồn cơn...


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004