Đinh ninh thơ ấy của mình
Hoá ra mượn tự buổi bình minh em
Nhớ nhiều quá, hoá ra quên
Quên rằng em đã qua miền... đón đưa


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004