Kính tặng Bố: Nguyễn Vĩnh Tuyền

Bố về đây một hai hôm
Cái bếp thôi dột, cái hòm thôi rung
Ghế bàn thôi chạy lung tung
Ngang tường hai đứa thạch sùng nhìn nhau
Trải chăn, bố gấp Thu vào
Lau bàn, bố trút tào lao xuống gầm
Mấy cành hoa héo, bố cầm
Định thay lọ mới lại ngần ngại, thôi…
Nửa đêm nằm, giấc không trôi
Bố nhìn tranh dán thay vôi trong nhà
Cái tôi cái tớ cái ta
Sao không thấy ảnh ông bà hở con?
Mấy hôm mâm méo bát tròn
Vừa ăn vừa tính xem còn bao hôm
Thành ra muối chẳng mặn cơm
Chan canh lại vướng phải rơm quê mình
Em thì lo chuyện học hành
Anh thì thủng thẳng đếm xanh trên trời
Lo toan một chén, bố ngồi
Thấy qua lỗ thủng, Đông dôi ra nhà
Đêm nay lạnh đến đòi hoa
Bố về với mẹ chắc là ấm hơn
Anh em con khéo vô ơn
Nên giờ theo giấc chập chờn tìm quê…


Thanh Xuân Bắc 1993