Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 24/07/2015 19:28 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Từ tên thật là Vũ Viết Mân, quê ở thôn Thọ Vực, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông giác ngộ cách mạng và trở thành đảng viên cộng sản trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939). Năm 1940, ông bị giặc bắt giam ở nhà tù Sơn La, sau đó đày ra Côn Đảo. Năm 1945, từ Côn Đảo trở về gia nhập quân đội, Nguyễn Văn Từ chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ. Trước khi về hưu, ông là Giám đốc Viện Bảo tàng Quân đội, Hà Nội. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Văn Từ có sáng tác một số thơ ca đã được sử dụng ở các báo bí mật trong tù, sau này được in trong một số bộ sưu tập thơ ca cách mạng.