Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
- Việt Thao (1 bài)
Tạo ngày 27/01/2020 08:07 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Tường 阮文祥 (1824-1886) là đại thần phụ chính của nhà Nguyễn, xuất thân từ một gia đình lao động nghèo thuộc làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.