對聯弔裴援

挾山超海知誰健;
愛國思家只自悲。

 

Đối liên điếu Bùi Viện

Hiệp sơn siêu hải tri thuỳ kiện;
Ái quốc tư gia chỉ tự bi.


Nguồn: Đào Đức Chương, “Lịch sử bang giao Việt-Mỹ dưới thời nhà Nguyễn”, Tập san Việt học, 2018

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Dồn non vượt biển nào ai mạnh;
Yêu nước thương nhà chỉ tự đau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượt biển cắp non ai sức mạnh;
Thương nhà yêu nước tự mình sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời