Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:21

園中偶興

乾坤化育不勝多,
小小裁培僅此窩。
計地可容餘百木,
先天常發兩三柯。
初心草木非同朽,
多病春秋共接和。
誰是愛蓮誰是菊,
馮欄風雨一高歌。

 

Viên trung ngẫu hứng

Càn khôn hoá dục bất thăng đa,
Tiểu tiểu tài bồi cận thử oa.
Kế địa khả dung dư bách mộc,
Tiên thiên thường phát lưỡng tam kha.
Sơ tâm thảo mộc phi đồng hủ,
Đa bệnh xuân thu cộng tiếp hoà.
Thuỳ thị ái liên, thuỳ thị cúc,
Phùng lan phong vũ nhất cao ca.

 

Dịch nghĩa

Tạo hoá nuôi dưỡng vạn vật thì ban phát ít thôi
Cứ bồi dưỡng từng chút như cái lỗ nhỏ.
Dưới đất có thể chứa hàng trăm cây
Trên trời có thể đựng hàng mấy cành
Lúc ban đầu thì cây cối vốn khác nhau, chúng không cùng thối nát một lượt,
Xuân thu nhiều bệnh nhưng cũng có lúc mạnh khoẻ.
Ai yêu hoa sen, ai yêu hoa cúc?
Dựa lan can, cất cao tiếng hát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Vạn vật đều do trời đất nuôi,
Nhỏ nhoi từng chút cứ tài bồi.
Hàng trăm gốc rễ vươn từ đất,
Từng vạn lá cành dựng đến trời.
Xuân nọ yếu đau, thu khác khoẻ
Cây này héo úa, gốc kia tươi.
Ai yêu hoa sen, ai yêu cúc?
Đứng dựa lan can, ca hát vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạo hoá nuôi nhưng ban phát ít
Cứ tài bồi từng chút nơi này
Đất vườn chứa nổi trăm cây
Nhưng trời cho mọc có vài thân thôi
Sơ tâm cây không còi một loạt
Cây bệnh nhiều bớt lúc thu xuân
Ai yêu cúc, ai yêu sen
Nhìn mưa đứng tựa lan can ca hò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn vật đều do tạo hoá nuôi,
Nhỏ từng chút một cứ vun bồi.
Hàng trăm cây chứa trên nền đất,
Mấy vạn lá cành đụng đến trời.
Cây vốn khác nhau không chết cả,
Xuân thu có bệnh lúc còn tươi.
Hoa sen ai thích yêu hoa cúc?
Đứng tựa hiên ca cất tiếng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn vật trời nuôi cũng chẳng nhiều
Âm thầm bồi dưỡng biết bao nhiêu
Trăm cây đất rộng vươn cành lớn
Mấy gốc trời xanh vút ngọn cao
Nhiều bệnh xuân thu dường sẵn lúc
Héo tươi cây cỏ được chừng bao
Yêu sen yêu cúc là ai nhỉ?
Đứng tựa lan can tiếng hát trào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời