Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:04

雨後山

獨勝雨前色,
其如雨後山。
淡晴雲自別,
濃翠樹相斑。

 

Vũ hậu sơn

Độc thắng vũ tiền sắc
Kỳ như vũ hậu sơn
Đạm tình vân tự biệt
Nồng thuý tụ tương ban

 

Dịch nghĩa

Phía trước núi mưa rất lớn, màu sắc đậm
Rồi mưa đến núi sau.
Mưa tạnh thì mây bay đi chỗ khác
Màu đậm, màu nhạt cùng hoà với nhau.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Núi trước mưa rất lớn,
Núi sau mưa dữ tợn.
Mưa tạnh, mây bay đi,
Đậm nhạt cùng pha trộn.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước khi mưa vẻ riêng khá đẹp
Mưa tạnh rồi núi biếc ra sao?
Mây mờ tự biến phương nào
Cây rừng màu sắc lẫn vào với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước non mưa lớn đậm xanh màu,
Di chuyển rồi mưa đến núi sau.
Mưa tạnh mây bay đi chỗ khác
Sắc màu đậm nhạt cùng hoà nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ào ào mưa núi trước
Lại tiếp mưa núi sau
Mưa tạnh mây dần tản
Đậm nhạt chung nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời