Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:11

靜坐

書永午雞辰一叫,
簾垂到地人過少。
無風半樹微微搖,
葉裡打蟲穿出鳥。

 

Tĩnh toạ

Thư vĩnh ngọ kê thần nhất khiếu,
Liêm thuỳ đáo địa nhân quá thiểu.
Vô phong bán thụ vi vi diêu,
Diệp lý đả trùng xuyên xuất điểu.

 

Dịch nghĩa

Đọc sánh hồi lâu thì đến lúc gà gáy trưa,
Rèm buông sát đất, bên ngoài ít người qua lại.
Không có gió nên cây chỉ dao động nhè nhẹ,
Con chim bay ra mổ sâu trong lá cây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Đọc sách đến khi gà gáy trưa,
Rèm buông kín, it người đi qua
Gió không thổi, cây cối rung nhẹ,
Chim bắt sâu trong đám lá hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đọc sách hồi lâu gà trưa gáy
Sau rèm buông ít thấy người qua
Gió im cây nhẹ la đà
Chim sâu trong lá vụt ra bay liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đọc sách tận trưa rộn tiếng gà
Rèm buông sát đất vắng người qua
Gió im cây lá rung nhè nhẹ
Chim bắt sâu bay vụt cánh sà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi lâu đọc sách đến gà trưa,
Rèm thả bên ngoài ít lại qua.
Không gió lá cây dao động nhẹ,
Chim trong lá mổ sâu cây hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời