蘇江觀水

萬重須到海,
一路始離山。
城郭分流轉,
人心空自閒。

 

Tô giang quan thuỷ

Vạn trùng tu đáo hải,
Nhất lộ thuỷ ly sơn.
Thành quách phân lưu chuyển,
Nhân tâm không tự nhàn.

 

Dịch nghĩa

Vạn lớp sóng nước đều chảy về biển cả,
Một dòng nước chảy phân chia núi và sông.
(Nước chảy xiết khiến ta thấy) thành quách chuyển động,
Lòng người khó được thảnh thơi.


Nguồn:
1. Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
2. Lâm Giang, “Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội”, Thông báo Hán Nôm học, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nước về biển muôn trùng
Nước chia núi và sông
Thành quách đà thay đổi
Lòng người khó thung dung.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chảy muôn trùng cũng rồi ra biển
Một dòng lưu uyển chuyển từ non
Qua nhiều thành quách làng thôn
Người tâm trống rỗng tự nhiên an nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước xuôi muôn lớp về miền đông,
Dòng nước phân chia một núi sông.
Thành quách chuyển rung vì nước xiết,
Người khôn được thảnh thơi trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn trùng nước chảy về đông
Một dòng ngăn núi chia sông đôi phần
Trăm năm thành quách chuyển vần
Lòng người dễ được mấy lần thảnh thơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Muôn trùng sóng nước cần về biển,
Một lối khởi đầu rời khỏi non.
Thành quách chia dòng theo hướng chuyển,
Người tự mua vui tấm lòng son.


Nguồn: Lâm Giang, “Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội”, Thông báo Hán Nôm học, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời