山峒朝雲

贊元絕頂逼虛空,
容得閒雲住此中。
峒口自封微帶日,
岩腰猶靜未從龍。
合膚易作春山雨,
觸石初酣遠壑風。
徒倚不知何所似,
高唐神女過巫峰。

 

Sơn động triêu vân

Tán Nguyên tuyệt đính bức hư không,
Dung đắc nhàn vân trú thử trung.
Động khẩu tự phong vi đái nguyệt,
Nham yêu do tĩnh vị tòng long.
Hợp phu dị tác xuân sơn vũ,
Xúc thạch sơ hàm viễn hác phong.
Đồ ỷ bất tri hà sở tự,
Cao đường thần nữ quá Vu phong.

 

Dịch nghĩa

Đỉnh núi Tán Nguyên cao ngất, xâm lấn từng không
Những đám mây nhàn (bay lang thang) ở trong đó.
Cửa động giống như mặt trăng nhỏ,
Lưng đèo yên tĩnh như con rồng nằm.
Cảnh vật bên ngoài dễ tạo nên những trận mưa xuân
Núi đá khiến cho mây trong các hang hốc say sưa
Khách du chẳng biết tại sao các vật lại giống nhau.
Ấy là do thần nữ Vu Sơn đi qua.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Tán Nguyên cao ngất mấy tầng không
Những đám mây nhàn bay ở trong.
Cửa động tròn vo vừng tiểu nguyệt
Lưng đèo yên tĩnh thế phi long
Gió lùa trong núi khắp hang hốc
Mưa đổ ngoài trời ngập núi sông.
Sự vật tại sao lại giống thế?
Bởi vì thần nữ đến Vu phong.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tán Nguyên đỉnh núi sát hư không
Chứa được mây nhàn trú ở trong
Tự đóng cửa hang đem giấu nguyệt
Mây yên lưng núi chửa theo rồng
Tụ ngoài dễ tạo xuân mưa núi
Chạm đá xa say gió động không
Du khách chẳng hay sao giống vậy:
Cao Đường thần nữ vượt Vu phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đụng tới trời Tán Nguyên cao ngất
Dung túng mây nhàn khuất ở trong
Tự xưng cửa động là trăng
Lưng đèo yên tĩnh vì rồng chưa theo
Mây mù dễ tạo nhiều mưa gió
Gió từ hang chạm đá say sưa
Tựa non thấy giống thuở xưa
Cao Đường thần nữ đã về núi Vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tán Nguyên cao ngất lấn từng không,
Mây đám lang thang bay ở trong.
Cửa động tròn như trăng mặt nhỏ,
Lưng đèo yên tĩnh nằm như rồng.
Mưa xuân cảnh vật bên ngoài tạo,
Núi đá mây hang say gió lồng.
Khách chẳng biết sao vật giống vậy.
Ấy do thần nữ Vu Sơn vùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời