Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 19:54

癸亥春旦制臺黃中丞藩院黎邦伯為劍湖玉山會紀勝

方壺蓬島也如何,
春日湖山勝覽多。
觀大人來環水郭,
為吾民禱對陽和。
解郊斥候無兵馬,
不厭沿洄有酒歌。
大地山河名棟宇,
神光縹緲擁流波。

 

Quý Hợi xuân đán chế đài Hoàng Trung Thừa, phiên viện Lê Bang Bá vi Kiếm Hồ Ngọc Sơn hội kỷ thắng

Phương hồ Bồng đảo dã như hà,
Xuân nhật hồ sơn thắng lãm đa.
Quan đại nhân lai hoàn thuỷ quách,
Vi ngô dân đảo đối dương hoà.
Giải giao xích hậu vô binh mã,
Bất yếm duyên hồi hữu tửu ca.
Đại địa sơn hà danh đống vũ,
Thần quang phiêu diểu ủng lưu ba.

 

Dịch nghĩa

Chẳng biết nơi Bồng Lai tiên ở có bình rượu vuông kia như thế nào?
Còn ngày xuân ở đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm này thực là một thắng cảnh.
Nhìn những bậc có danh vọng đến nơi có lớp thành nước bao quanh.
Nơi cầu phúc của dân ta được sánh với cảnh dương khí hoà hợp.
Biết được tình hình địch giải toả từ ngoài thành thì chẳng cần binh mã nữa.
Mặc cho dòng nước xuôi ngược mà không chán nản, vì có bầu rượu lời ca.
Non sông đất nước từng có những bậc danh tài làm rường cột.
Tinh thần sáng suốt cao xa họp lại ở nơi sóng nước chẩy này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Bồng lai bầu rượu thú chăng là,
Hồ núi ngày xuân đẹp tựa hoa.
Danh vọng đại nhân vui thủy sắc,
Phúc cầu dân chúng thỏa dương hòa.
Mạnh hèn rõ thế nhàn binh mã,
Xuôi ngược mặc dòng sẵn tửu ca.
Đất nước nổi danh bao kiệt tướng,
Tinh thần tỏa rạng sóng bao la.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết ra sao đảo Bồng tiên cảnh
Núi trên hồ danh thắng quả là
Thăm đền không thiếu quan to
Dân ta cầu đảo dương hoà bình an
Giặc đuổi sạch hết cần binh mã
Chán sao đành sóng vỗ ruợu ca
Là nơi danh trấn sơn hà
Nắng thần từ chốn thẳm xa chiếu vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình rượu Bồng Lai biết thế nào?
Nhân tài đến nơi nước thành bao.
Ngọc Sơn thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm,
Cầu phúc nơi dân sánh đấng cao.
Biết rõ địch tình binh khỏi động,
Ngược xuôi nước có rượu lời ca.
Non sông từng có tài rường cột.
Sóng nước tinh thần nơi họp cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng Lai bầu rượu thú sao
Ngày xuân hồ núi chốn nào đẹp hơn
Thành cao sắc nước xanh rờn
Cầu cho trăm họ bốn phương thái hoà
Binh nhàn biết thế địch ta
Ung dung xuôi ngược ngâm nga rượu bầu
Anh tài đất nước thiếu đâu
Tinh thần sáng toả dâng cao ngọn triều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời