Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2011 23:39

過溪

浮雲寒閉萬山淒,
路入林門水亂澌。
風雨不知凡幾曲,
三重猶記石盤溪。

 

Quá khê

Phù vân hàn bế vạn sơn thê,
Lộ nhập lâm môn thuỷ loạn tê.
Phong vũ bất tri phàm kỷ khúc,
Tam trùng do ký Thạch Bàn khê.

 

Dịch nghĩa

Mây nổi, bủa vây cái lạnh muôn ngọn núi hiu quạnh
Con đường vào cửa rừng loạn lên tiếng nước reo như ngựa hí
Gió mưa không biết tất thảy suối có mấy khúc
Còn nhớ suối Thạch Bàn ở ba vùng núi


Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vân Dung

Lạnh lùng mây nổi núi buồn về
Vào đến cửa rừng nước réo ghê
Mưa gió biết đâu khe mấy khúc
Ba trùng còn nhớ Thạch Bàn khê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây nổi lạnh buồn vạn núi lan
Đường vào tiếng suối loạn âm ngàn
Gió mưa nào biết gồm bao khúc
Tam Đảo nhớ chăng suối Thạch Bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muôn ngọn núi giăng trong mây lạnh
Suối bên đường chảy mạnh ào ào
Mưa không biết khúc gồm bao
Thạch Bàn còn nhớ khi vào khúc ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời