過翠靄吊前擇夫人

紅顏亦一子,
翠靄到今傳。
流水泣終古,
寒雲埋遠天。
興亡成底事,
感慨滿當年。
憑吊孤蓬下,
青風兩岸旋。

 

Quá Thuý Ái điếu Tiền Trạch phu nhân

Hồng nhan diệc nhất tử,
Thuý Ái đáo kim truyền.
Lưu thuỷ khấp chung cổ,
Hàn vân mai viễn thiên.
Hưng vong thành để sự,
Cảm khái mãn đương niên.
Bằng điếu cô bồng hạ,
Thanh phong lưỡng ngạn tuyền.

 

Dịch nghĩa

Má hồng cũng (một kiếp người) một lần chết như ai
Thế mà đến nay dòng Thuý Ái vẫn còn lưu danh
Từ xưa dòng nước vẫn sụt sùi chảy như khóc
Ở phương trời xa kia, một đám mây lạnh lẽo vùi lên
Ai làm nên nỗi, hoặc ai bị dìm mất, ngảnh lại đều ra thế thế.
Thế mà năm nào, phu nhân lại quá đau buồn mà chi mà gieo đầu xuống sông tự tử...
Nay một mình ta ngồi dưới mui thuyền, nhờ nghìn thu mà ngậm ngùi than cho ai mấy tiếng
Bỗng hai bãi gió đâu xây xung quanh? Hay là “Hữu tình ta lại gặp ta?”


Danh tướng Ngô Cảnh Hoàn đời Lê Hiển Tông (黎顯宗, 1740-1786), dòng dõi danh tướng Ngô Cảnh Hựu đời Lê Trang Tông (1533-1548), quê làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông làm đến Tổng binh chỉ huy sứ, Quản đội Tiền Trạch nên đời sau vẫn thường gọi là Ông Tiền Trạch. Năm Bính Ngọ 1786, Tây Sơn cử binh đánh, ông và hai người con trai cầm quân chống cự quyết liệt trên sông Thuý Ái. Thua to, ông cùng hai con đều tử trận. Vợ ông là Phan Thị Thuấn hay tin, lúc đó mới 20 tuổi, gieo mình xuống sông Thuý Ái tử tiết.

Thuý Ái là một bãi và là một làng ven sông, thuộc tổng Thanh Trì, huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam Thượng (từ năm 1831 là tỉnh Hà Nội, từ năm 1904 là tỉnh Hà Đông). Trong kháng chiến chống Pháp, làng nhập với các làng Nam Dư Thượng, Thanh Trì, Vĩnh Tuy thành xã Vạn Xuân. Hoà bình lập lại, Thuý Ái và Nam Dư Thượng tách thành các xã độc lập thuộc quận Quỳnh Lôi (sau đổi thành huyện Thanh Trì). Đến năm 1961, Thuý Ái nhập với Nam Dư Thượng thành xã Lĩnh Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Như Thiệp, Nguyễn Văn Đề

Má hồng cũng một kiếp như ai,
Thuý Ái còn thơm để lại đời.
Mặt đất sụt sùi dòng nước chảy
Chân trời lạnh lẽo đám mây vùi
Được thua đã chán tuồng mơ mộng,
Thương tiếc xui chi phận thiệt thòi
Nhớ chuyện nghìn xưa than một tiếng
Gió đâu đôi bãi thốc ngoài mui!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Má hồng rồi cũng chết,
Thuý Ái danh để đời.
Sụt sùi dòng nước chảy,
Lạnh lẽo đám mây vùi.
Qua rồi cuộc thành bại,
Còn mãi mối cảm hoài.
Nhớ chuyện xưa than thở,
Đôi bờ gió thổi mãi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Má hồng chết tiếng thơm để mãi
Cho đến nay Thuý Ải còn truyền
Dòng như nước mắt triền miên
Xa xa mây lạnh nổi lên như mồ
Truyện được thua đã là quá khứ
Nhưng tiếc thương vẫn cứ năm nay
Dưới thuyền khấn nguyện tỏ bày
Hai bờ sông gió bỗng xoay chuyển vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cũng chết một lần kiếp má hồng,
Còn lưu Thuý Ái danh trên sông.
Sụt sùi từ trước dòng như khóc,
Lạnh lẽo chân trời mây lấp nồng.
Ngảnh lại mất còn đều thế thế.
Gieo đầu buồn khổ xuống chi dòng.
Nhớ xưa cảm động than vài tiếng,
Gió bỗng hai bờ xoay chuyển luồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Má hồng cũng một kiếp người
Đến nay Thuý ÁI còn lưu truyền đời
Tự xưa dòng lệ sụt sùi
Trời xa một đám mây trôi lạnh lùng
Nổi chìm bao chuyện hưng vong
Mà sao người lại đau lòng làm chi
Dưới thuyền than thở thương ai
Hiu hiu ngọn gió từ đâu thổi về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời