Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2011 04:59

珥河曉泛

珥河曉泛日玲瓏,
流水桃花接遠空。
雲淡風疏帆自去,
碧山煙樹有無中。

 

Nhị hà hiểu phiếm

Nhị Hà hiểu phiếm nhật linh lung,
Lưu thuỷ đào hoa tiếp viễn không.
Vân đạm phong sơ phàm tự khứ,
Bích sơn yên thụ hữu vô trung.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng bơi thuyền ở Nhị Hà, mặt trời lung linh
Dòng nước sắc hoa đào như tiếp nối với khoảng không xa
Mây nhạt gió đưa, buồm tự lướt
Núi biếc, khói cây thấp thoáng trong khoảng như có như không


Nguồn:
1. Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010
2. Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vân Dung

Lung linh sông Nhị mặt trời soi
Dòng nước hoa đào mải miết trôi
Mây nhạt gió đưa buồm tự lướt
Khói cây núi biếc lẫn đâu rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Sông Hồng buổi sáng ánh linh lung,
Nước đẩy hoa đào đến viễn không.
Mây nhạt, gió thưa, buồm tự chuyển,
Núi xanh, khói toả chốn hư không.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng bơi thuyền trên sông Nhị
Nước cuốn hoa đào tựa lên trời
Gió đưa buồm tự lướt trôi
Khói cây trong núi ba hồi có không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi sáng trời soi thuyền Nhị Hà,
Hoa đào sắc nước tiếp trời xa.
Gió đưa mây nhạt buồm dong nhẹ,
Núi biếc khói cây thấp thoáng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Nhị lung linh ánh mặt trời
Hoa đào theo nước một dòng trôi
Gió mây nhè nhẹ buồm xuôi lá
Núi biếc mây mờ thấp thoáng đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời