Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2011 19:32

玉盞駐蹕之夜

碧雲回合水流橫,
舸艦迷津月乍明。
嚴炮響來山欲動,
火城照處夜無聲。

 

Ngọc Trản trú tất chi dạ

Bích vân hồi hợp thuỷ lưu hoành,
Khả hạm mê tân nguyệt sạ minh.
Nghiêm pháo hưởng lai sơn dục động,
Hoả thành chiếu xứ dạ vô thanh.

 

Dịch nghĩa

Mây biếc chắn ngay trước dòng nước
Thuyền lớn lạc bến bỗng được trăng sáng soi đường
Tiếng pháo oai nghiêm vọng đến, núi như rung động
Màn lửa sáng rực chiếu trong đêm vắng lặng


Ngọc Trản (Hòn Chén) là một ngọn núi trên bờ sông Hương thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, ở giữa làng Ngọc Hồ và Hải Cát.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Như Duy, Phạm Kỳ Nam

Mây biếc giăng ngang nước cuộn dòng
Hạm thuyền lạc bến, chợt trăng trong
Âm vang tiếng pháo, núi rung động
Lửa sáng một trời, đêm lặng không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây biếc trôi chắn ngay dòng nước
Trăng lên thuyền lớn được soi đường
Oai nghiêm pháo động núi rừng
Trong thành lửa chiếu yên bình cả đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây biếc chắn ngang nước một dòng,
Thuyền to lạc bến, nguyệt soi thông.
Vọng vang tiếng pháo, non rung động
Lửa sáng rực trời đêm lặng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây nước giăng ngang dòng nước cuộn
Hạm thuyền lạc bến bóng trăng soi
Pháo đâu ầm vọng non ngàn chuyển
Loé sáng đêm khuya lửa rực trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời