Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 18:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 31/12/2014 18:37

暮宿山涇陽王廟

一去螺城萬事荒,
長途遺廟海山蒼。
臨風孔雀雙雙舞,
曾聽鵑聲拜蜀王。

 

Mộ túc sơn Kinh Dương Vương miếu

Nhất khứ Loa thành, vạn thụ hoang,
Trường đồ di miếu hải sơn thương.
Lâm phong khổng tước song song vũ,
Tằng thính quyên thanh bái Thục vương.

 

Dịch nghĩa

Một phen vua bỏ trống thành Loa mà đi, cây cối Loa Thành đã bị bỏ hoang,
Hai bên vệ đường đi dài thăm thẳm một ngôi miều để lại giữa chốn biển non xanh ngắt.
Bầy chim cuông trước gió, song song đua nhau bay múa,
Ấy là vì đã nghe tiếng quốc kêu, nên bầy cuông mới bay múa như thế để chầu lạy Thục vương.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Một bỏ Loa Thành, cây mọc hoang,
Non xanh còn miếu ở ven đường.
Đàn công trong gió cùng nhau múa,
Nghe tiếng đỗ quyên lạy Thục vương.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bỏ thành Loa hoang vu cây cối
Miếu bên đường núi Hải biếc xanh
Từng đôi chim sẻ múa quanh
Từng nghe cuốc bái Thục vương lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỏ trống Loa thành cây mọc hoang,
Non xanh thăm thẳm miếu ven đàng.
Bầy công trước gió đua nhau múa,
Công múa quốc kêu lạy Thục vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một bỏ thành Loa cảnh thảm thương
Xanh xanh non nước miếu ven đường
Bầy công trước gió song song múa
Nghe tiếng quyên gào, bái Thục vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời