龍池曉月

雲朗風清水不煙,
空空色色又玄玄。
玲瓏碧海明珠夜,
淡蕩長橋白雪天。
山影倒垂青若洗,
岸花流麗照無邊。
逝船會得天光發,
一點虛靈萬象懸。

 

Long Trì hiểu nguyệt

Vân lãng phong thanh thuỷ bất yên,
Không không sắc sắc hựu huyền huyền.
Linh lung bích hải minh châu dạ,
Đạm đãng trường kiều bạch tuyết thiên.
Sơn ảnh đảo thuỳ thanh nhược tẩy,
Ngạn hoa lưu lệ chiếu vô biên.
Thệ thuyền hội đắc thiên quang phát,
Nhất điểm hư linh vạn tượng huyền.

 

Dịch nghĩa

Mây sáng, gió trong, nuớc sông không có sương khói,
Cảnh sắc huyền ảo, như không lại như có.
Biển xanh lung linh như đêm được tạo thành bởi những hạt minh châu,
Cái cầu dài sắc màu nhạt như có tuyết bao phủ.
Hình ảnh trên núi trong như được rửa sạch,
Hoa trên bờ rực rỡ chiếu rọi vô biên.
Ánh sáng trên trời phát ra tụ hội vào chiếc thuyền của ta,
Một điểm chói lọi sẽ sinh ra vạn hiện tượng treo lên giữa trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Gió thanh, mây sáng, nước sông trong,
Cảnh sắc ảo huyền có lại không.
Biển cả xanh trong như ngọc chiếu,
Cầu dài trắng nhạt tựa sương phong.
Trên non vạn vật lên màu sáng,
Bên bến muôn hoa rạng săc hồng.
Ánh sáng tụ vào thuyền lữ khách,
Hư không một điểm hoá muôn trùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không sương khói, hừng mây, yên gió
Cảnh ảo huyền như có như không
Đêm minh châu, biển linh lung
Cầu dài sắc lợt tuyết băng phủ vùi
Ảnh núi xanh được ai rửa sạch
Hoa trên bờ chiếu đẹp vô biên
Ánh trời hội tụ vào thuyền
Điểm linh hư ảo, vạn huyền phát sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió trong mây sáng nuớc không sương,
Huyền ảo cảnh như có lại không.
Đêm tạo lung linh ngọc sáng biển
Cầu dài màu nhạt tuyết như đông.
Núi trong hình ảnh như chùi sạch,
Hoa ánh cảnh bờ rực sắc hồng.
Ánh sáng trên trời thuyền tụ hội,
Sinh ra điểm chói giữa trời trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây sáng gió thanh dòng nước trong
Ảo huyền cảnh sắc có dường không
Lung linh biển biếc minh châu rạng
Nhàn nhạt trời xa tuyết giá phong
Ảnh núi trong veo dường mới gội
Bờ hoa rực rỡ sáng vô cùng
Ánh trời hội tụ thuyền ta cả
Một điểm hư linh biến vạn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời