連得雨

今日雨來昨日雨,
一年晴雨一年知。
人情旱久空思雨,
既雨無端恨雨遲。

 

Liên đắc vũ

Kim nhật vũ lai tạc nhật vũ,
Nhất niên tình vũ nhất niên tri.
Nhân tình hạn cửu không tư vũ,
Ký vũ vô đoan hận vũ trì.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua trời mưa, hôm nay lại mưa,
Một năm không mưa thì biết rõ là không mưa.
Lòng người ghét hạn hán, và luôn mòn mỏi mong mưa,
Không ai rõ nguyên nhân của mưa thì lại hận là mưa chậm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Hôm qua mưa, hôm nay mưa,
Một năm mưa hạn hán thì là khổ thay!
Mong mưa, ghét hạn bấy rày,
Vì sao mưa chậm đoạ đày nhân gian?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua mưa, hôm nay mưa nữa
Năm không mưa biết rõ không mưa
Hạn hán lâu, mong mưa bừa
Mưa không thấy tới cho là chậm thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước trời mưa nay lại mưa,
Không mưa biết rõ một năm chưa?.
Mong mưa ghét hạn lâu mòn mỏi,
Không rõ chậm mưa chớ đổ thừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bấy lâu mưa lại thêm mưa
Có năm hạn hán khổ chưa hỡi trời
Mong mưa ghét hạn, lòng người
Ngọn nguồn không rõ hận trời chưa mưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời